Vatten

Vi på Jannes Brunnsborrning erbjuder dig som kund en helhetslösning på din vatteninstallation, alltifrån borrningen till installation av pump och hydrofortank.

När det behövs gör vi också ett kostnadsfritt hembesök hos dig. Viktigast är att diskuterar var brunnen ska placeras eftersom det kan vara avgörande för vattnets kvalitet. Placeringen styrs av regler men också av omgivningens förutsättningar. Det kan även finnas försvårande faktorer till exempel föroreningar i marken. Utifrån förutsättningarna ger vi en offert och fastslår garanterad kapacitet, alltså den volym vatten du kan förvänta dig.

Tänk på att vi som brunnsborrare inte kan garantera kvalitén på ditt vatten, endast kvantiteten. Däremot har vi kunskapen och verktygen att hjälpa dig om du skulle få problem.

 

Brunnen borras med foderrör genom jord och så långt ner i fast berg att

inget ytvatten ska kunna tränga in, minst 2 meter. Metoden kallas excenter-

borrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet.

Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup . Vi avslutar

borrningen när brunnen ger tillräckligt vattenflöde. Spolar brunnen och

kapacitetsmäter genom avrinning. Därefter får du en slutrapport med brunnsdata

och garanti på arbetet och minsta vattenmängd.

 

När brunnen är färdigborrad är det dags att bestämma installation och välja

utrustning för vattentransporten från brunn till kran. Brunnens djup,

vattenmängd och vattennivå är exempel på faktorer som påverkar

pumpinstallationen.

Forna tiders installation av en ejektorpump ovan mark har ersatts med en

sänkpump som installeras nere i brunnen. Den är lämpad både för små

förbrukningar och stora vattenmängder med höga uppfodringshöjder.

Sänkpumpen befinner sig alltid i ett frostfritt läge och dessutom syns och

hörs den inte. Dagens sänkpumpar har också en mycket hög driftsäkerhet.

Installation med s.k. adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. Man slipper att bygga pumphus e dyl och alla känsliga komponenter placeras inne i huset och brunnen avslutas med ett låsbart borrlock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar m.m.

 

I priset ingår också ett kostnadsfritt vattenprov. Du får provflaska av oss och skickar själv in ditt vattenprov för analys. Provsvaren kommer alltid tillbaka till oss, och därefter skickar vi ut svaret till dig. Självklart finns vi sedan tillgängliga för att diskutera provsvaret om du så önskar.

 

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.